ถาม-ตอบ

1. ทำไมถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี?

ตอบโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ของเรา ได้นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนวัตกรรมใหม่ ระบบไทย ที่มีชื่อว่า "ซิมโฟนิคส์" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ว่าเหมาะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ เรียนง่าย สนุก ไม่ต้องท่องจำ และไม่มีที่ไหนสามารถให้คุณได้


2. ระบบ "ซิมโฟนิคส์" เป็นอย่างไร แล้วจะมาช่วยพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ ซิมโฟนิคส์ เป็นระบบที่ฝึกระบบเสียง ระบบฟัง และระบบพูด จะทำให้ผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษตามหลักธรรมชาติ เมื่อผู้เรียนซึมซับระบบพื้นฐานของ ซิมโฟนิคส์ แล้ว จะทำให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้าน การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว


3. อาจารย์ผู้สอนของ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี เป็นคนชาติใด?

ตอบ เป็นอาจารย์ชาวอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ในการสอน และผ่านการอบรมการสอนหลักสูตร "ซิมโฟนิคส์" มาแล้ว


4. เรียนถึงระดับไหนถึงจะสนทนาได้?

ตอบ ผู้เรียนต้องถามตนเองก่อนว่าต้องการจะพูดได้ระดับไหน ถ้าต้องการจะสนทนากับชาวต่างชาติในชีวิตประจำวัน เช่น ไปต่างประเทศแล้วสามารถ ถามทางได้ หรือสั่งอาหารทานเองได้ เราขอแนะนำให้เรียนเพียง 1 ระดับ(2 คอร์ส) ก็พอ

แต่ถ้าต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจ เราขอแนะนำให้เรียนถึง 2 ระดับ(4 คอร์ส) ซึ่งในระดับสูงๆ กว่านี้จะเป็นการอภิปรายโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือ กล่าวสุนทรพจน์ด้วยภาษาอังกฤษ


5. ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจ สามารถเรียนซ้ำได้ใหม่มั้ย?

ตอบ ทางโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ยังมีระบบการรับรองผล โดยถ้าผู้เรียนรู้สึกว่า เรียนแล้วความผู้เรียนยังไม่เข้าใจ ถ้าเรายินดีให้ผู้เรียนลงเรียนซ้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


6. ถ้าเรียนจบคอร์สแล้ว จะมีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรไหม?

ตอบ เมื่อผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์สแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากทาง โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ซึ่งได้การรับรองหลักสูตรโดย มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา


7.ทางโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอื่น อีกหรือไม่

ตอบ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ได้รับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


8. นอกจากการสอนภาษาแล้ว โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ยังมีบริการอะไรอีก?

ตอบ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ยังเปิดให้บริการคลีนิคภาษา ปรึกษาปัญหาและตอบข้อสงสัยทางภาษาฟรี