ติว สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ชลบุรี ศรีราชา บางแสน

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

สำหรับเด็ก

เราแบ่งหลักสูตรสำหรับเด็กออกเป็น 4 ระดับ เด็กๆ จะได้ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น HIRAGANA และ KATAKANA โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ออกแบบหนังสือและสื่อการสอน ให้มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับผู้เรียน ที่ต้องการนำไปใช้จริง นักเรียนที่จบคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานของโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถเทียบเท่า กับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4

สำหรับผู้ใหญ่

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ สอนด้วยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น HIRAGANA และ KATAKANA พร้อมทั้งสอดแทรก การเรียนตัวอักษร KANJI (ตัวหนังสือจีน) ที่จะสื่อสารออกมาเป็นรูปภาพ ทำให้ผู้เรียนสนุก และจำง่าย ผู้ที่เรียนจบคอร์ส ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นของ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เป็นการสนทนาที่สถานการณ์หลากหลาย และสำนวนต่างๆที่นำไปใช้ได้จริง ผู้ที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางของโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถ เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3

ดูรายละเอียด ตารางเรียนภาษาญี่ปุ่น และคอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง ...