Dr. J. Kieran  Posini

Dr. J. Kieran Posini

ด็อกเตอร์ คีแรน เป็นผู้คิดค้นและวิจัยหลักสูตร "ซิมโฟนิคส์"(SYMPHONICS) เขาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

เขาเคยสอนภาษาในสหรัฐอเมริกา สเปน แอฟริกา และ อังกฤษ และยังเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เขาใช้เวลามากกว่า 6 ปีในการคิดค้น และวิจัยหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ และเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี 2549 ในฐานะผู้พัฒนาและคิดค้นหลักสูตร ด็อกเตอร์ คีแรน ยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รียนคนไทย