ติว สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 คอร์สการแปล คอร์สสนทนา หลักสูตรเร่งรัด ติว สอบเอนทรานซ์ เอ็นทรานซ เอนทราน ตารางเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ภาษาญี่ปุ่น ชลบุรี ศรีราชา บางแสน

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

ระดับเด็ก ระดับผู้ใหญ่
ระดับชั้นต้น 1 ระดับชั้นต้น 1-4
ระดับชั้นต้น 2 ระดับชั้นกลาง 1-4
ระดับชั้นต้น 3  
ระดับชั้นต้น 4  


ตารางเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น 

คอร์ส วัน เวลา
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 5 ส.ค. 2561 (อาทิตย์) 10.00-12.00 น.

คอร์สเฉพาะทาง สำหรับผู้ใหญ่

- คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ผู้เรียนต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 60 ชั่วโมง สอนและฝึกวิธีการพูดจริงในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตประจำวันต่างๆ คอร์สนี้จะสอนด้วยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น

- คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

คอร์สนี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(โรมาจิ) ในการสอน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องรีบนนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้งาน

เช่น ผู้ที่ต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง เป็นต้น

- คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4, 3, 2

คอร์สติวสอบวัดระดับ เน้นเทคนิคการทำข้อสอบทั้งการฟัง
การอ่าน และไวยากรณ์ ความเหมือนและความต่างของไวยากรณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนสร้างปัญหาให้ผู้เรียนอย่างมาก เราจะทำให้เรื่องยากนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย ด้วยความกระจ่าง

- คอร์สการแปลภาษาญี่ปุ่น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นล่าม หรือผู้ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแปล แต่มีปัญหาในการแปลเมื่อต้องทำงานจริง เนื้อหามุ่งสอนและฝึกจริงในการแปลทั้งคำพูดและเอกสาร

หลักการแปลจากไทยเป็นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเป็นไทยให้เป็นธรรมชาติที่สุด เรียนรู้โครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่จะเอื้อต่อการแปล และวิธีการตัดประโยคยาวๆ จะแปลอย่างไรให้สื่อความหมายได้

- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสมัครงาน

ใช้เวลาเรียน 10 ชั่วโมง เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสมัครงานอย่างง่ายได้ เช่น การแนะนำตนเอง การถามตอบคำถามง่ายๆ ฝึกการถามตอบโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

- ติวเอนทรานซ์ภาษาญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 90 ชั่วโมง เรียนเทคนิคการทำโจทย์
เรียนรู้แนวข้อสอบ เคล็ดลับต่างๆ ฝึกทำโจทย์ในข้อสอบ เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทำคะแนน A-NET หรือ PAT-7 ได้ดี

ดูรายละเอียด หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ...