คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ ตารางเรียน คอร์สปิดเทอม ปิดเทอม การสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คำถามสำหรับสัมภาษณ์งาน คำศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน ชลบุรี

คอร์สภาษาอังกฤษ

ระดับเด็ก ระดับผู้ใหญ่
Explorers-K1 (อายุ 3-6 ปี) Voyage-I
Explorers-K2 (อายุ 7-9 ปี) Voyage-II
Explorers-K3 (อายุ 10-12 ปี) Voyage-II
Adventurers (อายุ 12-14 ปี) Voyage-III
Navigators (อายุ 14-16 ปี) Voyage-IV
  Enterprise


คอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 

คอร์ส วัน เวลา
Explorers-K1 เสาร์ 08.00 - 09.00 น.
Explorers-K2 เสาร์ 09.00 - 10.30 น.
Explorers-K3 เสาร์ 10.30 - 12.00 น.
Explorers-K1 เสาร์ 13.00 - 15.00 น.
* กลุ่มละไม่เกิน 10 คน รับจำนวนจำกัด


สนใจลงทะเบียนเรียน ได้ที่นี่  

หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

English Explorers

เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้น หรือนักเรียนที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาเลย ระบบพื้นฐานการออกเสียงในเล่มนี้ จะช่วยให้เด็กเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


English Adventurers

สำหรับเด็กนักเรียนที่มีพื้นความรู้ในเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาบ้าง นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดที่จำเป็นในการสนทนา รวมถึงจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น


English Navigators

หนังสือชุดนี้จะช่วยเด็กนักเรียนเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพวกเขา พวกเขาจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง จากการผสมผสานพื้นฐานความรู้ที่เรียนมาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่

Voyager Series


หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนจะเริ่มจากการสนทนาพื้นฐาน และพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงในสถานการณ์จริง เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม, การโรงแรม, ร้านอาหาร, การท่องเที่ยว เป็นต้น


Enterprise Series

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ยังออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะกับธุรกิจของนายจ้างที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของท่าน เราจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อให้พนักงานในองค์กรของท่าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือกับผู้บริหารชาวต่างชาติในองค์กรได้

หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยระบบเสียง ระบบพูด และระบบฟัง ที่ออกแบบเฉพาะทางภายใต้หลักสูตร "ซิมโฟนิคส์" ของเรา คำศัพท์ต่างๆ จะสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในธุรกิจของท่าน อีกทั้งพวกเขาจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดโทรศัพท์ การโต้ตอบอีเมล์ และการอ่านจดหมายธุรกิจ และสำนวนทางธุรกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วคอร์สเฉพาะทาง สำหรับผู้ใหญ่

Writing Course - คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Writing)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนอย่างง่าย ฝึกการเขียน การรวมประโยค เขียนอย่างไรให้ออกมาจากความคิดของตนเอง ไม่ได้มาจากการท่องจำ แนวทางการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ทำให้การเขียนของคุณสามารถสื่อความได้

- คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Writing)

ผู้เรียนต้องเคยเรียนคอร์สการเขียนเบื้องต้นมาก่อน หรือผ่านการประเมินรับรองจากครูผู้สอนก่อน เนื้อหาจะเรียนเพื่อฝึกทักษะการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล์ ติดต่อซื้อขาย สำนวนต่างๆ ที่ควรใช้ในการเจรจาธุรกิจ

English Interview - ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง เรียนแบบเร่งรัด เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานขั้นพื้นฐานได้

จะศึกษาตั้งแต่การเขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ การแนะนำตนเอง และฝึกการโต้ตอบคำถามกับครูชาวต่างชาติ ในคำถามจะมักจะพบเมื่อเข้าสัมภาษณ์งาน